FARM@BIO

FARM@BIO

FARM@BIO

Uniwersytet Medyczny w Łodzi informuje, iż realizuje projekt

FARM@BIO - zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.03.01.00-00-K050/15

Okres realizacji projektu: 01/03/3016 - 31/12/2018

Wartość projektu: 4 003 394,34 zł

Wartość dofinansowania projektu:  3 874 730,19 zł

 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie