Uczestnicy


Studenci

dwóch ostatnich semestrów

Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziały Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego chcący rozwijać swoje kompetencje w ramach niniejszego projektu, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji.

Projekt jest realizowany w obiektach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.