DODATKOWA REKRUTACJA


DODATKOWA REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i warsztatach w ramach projektu FARM@BIO, na które zostały jeszcze wolne miejsca.

Ponadto w odróżnieniu od poprzednich rekrutacji, obecna jest prowadzona łącznie, dla studentów dwóch Wydziałów, tj. Farmaceutycznego i Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, co powoduje iż istnieje możliwość skorzystania z form wsparcia, które wcześniej nie były dla Państwa dostępne.

Do wyboru są dla Państwa:

-  szkolenia certyfikowane, które umożliwiają Państwu podniesienie kompetencji, a otrzymany certyfikat będzie wyróżnieniem na rynku pracy,

- wykłady z przedstawicielami firm z sektora innowacyjnego oraz wizyty studyjne w formach z sektora bio-biznesu, które są realną szansą spotkania się z pracodawcami, porozmawiania, a także zapoznania się ze strukturą firma. Jest to szansa na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą!

- zajęcia projektowe i warsztaty, które poszerzą Państwa wiedzę zdobytą na studiach. Każde zajęcia kończą się wydaniem zaświadczenia, które wykazane w CV świadczyć będzie o Państwa dodatkowych kompetencjach, istotnych dla przyszłego pracodawcy,

- studencki projekt B+R – to wyjątkowa możliwość uczestniczenia samodzielnie lub w grupach 3osobowych w realizacji własnego projektu B+R, na realizację którego otrzymują Państwo odczynniki i inne niezbędne materiały o wartości do 10 000,00zł!

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, które pozwolą na wzrost kompetencji oraz szans na rynku pracy!

Termin rekrutacji uzupełniającej: 12.01.2016 – 26.01.2016

Szczegółowych informacji udzielają:

Wydział Farmaceutyczny:

dr hab. n.farm.prof. nadzw. Ewa Balcerczak: ewa.balcerczak@umed.lodz.pl

mgr Marta Stańczyk: marta.stanczyk@umed.lodz.pl


dr Marta Żebrowska: marta.zebrowska@umed.lodz.pl
 

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

dr n. med.Paulina Hejduk: paulina.hejduk@umed.lodz.pl

ZASADY REKRUTACJI:

1.       Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem projektu na zasadach opisanych w §2 Załącznika 1 Regulaminu (dla studentów Wydziału Farmaceutycznego) i  §4 Załącznika 2 Regulaminu (dla studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego).

2.       Wymagane na poszczególnych wydziałach dokumenty oraz wypełniony  Załącznik 1 – wybór działań w ramach wspólnej rekrutacji uzupełniającej (do pobrania na tej stronie) należy złożyć w formie papierowej w teczce opisanej nazwą projektu oraz imieniem i nazwiskiem kandydata u Koordynatora Projektu na poszczególnych wydziałach.

3.       Rekrutacja dla kandydatów niepełnosprawnych odbędzie się drogą elektroniczną, która obejmuje przesłanie skanów wypełnionych dokumentów na adres mailowy Koordynatora Projektu na poszczególnych wydziałach .

4.       We wspólnej rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział zarówno nowi studenci będący grupą docelową projektu Farm@Bio, jak i studenci, którzy już przystąpili do udziału w projekcie pod warunkiem, że ich udział w działaniach wybranych w ramach wspólnej rekrutacji uzupełniającej nie spowoduje przekroczenia maksymalnej kwoty wsparcia jaką mogą otrzymać.

5.       Ocena złożonych przez kandydatów dokumentów w ramach wspólnej rekrutacji uzupełniającej pozwoli na stworzenie list rankingowych kandydatów do udziału w poszczególnych działaniach. Pierwszeństwo do udziału w poszczególnych działaniach będą mieć kandydaci z wydziałów dla których dedykowane były dane działania.