Rekrutacja


Rekrutacja na wszystkie realizowane w ramach projektu szkolenia, wykłady, kursy oraz inne zajęcia odbywa się na podstawie załączonego poniżej REGULAMINU.