O projekcie


CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wydziałów Farmaceutycznego oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego  poprzez stworzenie zintegrowanych systemów rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi(UM).

W ramach projektu realizowane będą szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe, wizyty studyjne u pracodawców

oraz zajęcia realizowane z krajowym i zagranicznym otoczeniem biznesu.

Wszystkie realizowane w ramach projektu działania są bezpłatne.

Udział w projekcie otwarty jest dla wszystkich studentów wskazanych wyżej Wydziałów

po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się na podstawie regulaminu zamieszczonego w zakładce „rekrutacja”.